diagnose
  Behcet Disease ,Tanı, Paterji testi
 
--Etyolojisi bilinmeyen sistemik bir vaskülittir.
--Normal popülasyondaki sıklığı 8/10.000 ve 37/10.000 olarak bulunmuştur. Akdeniz, Ortadoğu ve Güney Asya'daki prevalansı nedeniyle "ipek yolu hastalığı" olarak adlandırılmıştır.
--Eşler arasında bulaşıcılık görülmemiştir.
-- Türk Behçetliler büyük oranda HLA B5, Japon Behçetliler HLA B5 ve HLA B51, İngiliz Behçetliler HLA B12 ve HLA B51 tasırlar.
--Tanı:
 Spesifik laboratuvar bulgusunun olmaması nedeniyle , klinik belirtilerle konabilmektedir.
Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu Tanı Kriterleri ( ilk 4 ü O Duffy kriterleri olarakda adlandırılır..)
1. Oral aft:
-Yılda en az üç kez rekürrens göstermesi,
-Hekim tarafından görülmesi veya hasta tarafından tanımlanması.
2. Genital ülserasyon veya sikatris:
-Rekürrens göstermesi,
-Hekim tarafından görülmesi veya hasta tarafından tanımlanması.
3. Göz lezyonları:
Anterior üveit / Posterior üveit / Vitreusda hücre görülmesi / Retinal vaskülit.
4. Deri lezyonları:
Eritema nodozum / Eritema nodozum benzeri lezyonlar / Papülopüstüler lezyonlar.
5. Paterji testinin pozitifiği.
Oral aft ve diğer dört kriterden ikisinin varlığı ile Behçet hastalığı tanısı konur.
Ayırıcı tanı:
1. Rekürran aftöz stomatit,
2. Herpes simpleks,
3. Sifiliz,
4. Pemfigus vulgaris,
5. Stevens-Johnson sendromu.

Paterji Fenomeni:
Behçetli hastaların önkol derilerine steril bir iğne batırılarak aranır. Reaksiyonun oluşabilmesi için iğnenin dermise girmesi gereklidir. 24 saatte belirginleşip 48 saatte maksimum olan reaksiyonda, önce eritemli bir halka ile çevrili 1-2 mm çapında, çoğu kez palpasyonla ancak hissedilen bir papül belirir. Öyle kalabildiği gibi, çoğu defa 1-5 mm’lik bir steril püstül haline döner.
Paterji testi, genellikle hastalığın aktif dönemlerinde pozitiftir, remisyonlarda negatifleşir ya da hafif pozitif olur. Türk Behçetlilerde duyarlılığı oldukça yüksek bir testtir, pozitiflik oranı % 50-80’dir.

Paterji testi :
1. Rekürran aftöz stomatit,
2. İridosiklit,
3. İdyopatik eritema nodozum,
4. Herpes genitalis,
5. Romatoid artrit,
6. Eritema elevatum diutinum,
7. Piyoderma gangrenozum,
8. Sweet sendromunda ve
9. Behçetli hastaların sağlıklı aile bireylerinde pozitif olabilir.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=