diagnose
  Gluten enteropatisi( Coeliac disease)
 
luten Sensitif Enteropati (GSE)
insanlarda en sık  görülen besin kökenli ince barsak hastalığıdır.
Bazı tahıl ürünlerinde bulunan bitkisel protein
glutene karşı intolerans sonucu malabsorbsiyon
tablosu gelişir ve diyetten buğday, arpa, çavdar
gibi tahıl ürünlerinin çıkarılmasıyla genellikle
hızlı bir klinik düzelme sağlanır. Patogenezinde,
glutenin suda çözülmeyen, alkolde çözünebilen
fraksiyonu olan prolaminlerin ince barsak mukozasıyla
teması sonucu bir dizi immunolojik mekanizmanın
tetiklenmesi suçlanır. Birtakım genetik
faktörlerin de etkili olduğu ileri sürülmektedir.
Hastaların %95’i DQ allelerini içerir. Hastalık patolojik
olarak ince barsak mukozasını tutar. Mikroskopik
olarak incelendiğinde ince barsak villuslarında
kayıp tespit edilir.
GSE seroprevalansı, asemptomatik hastaların serum
antikor pozitifliklerinin tespit edilmeye başlamasından
sonra artma göstermiştir.
Gluten Sensitif Enteropati taramasında yüksek spesifite ve
sensitiviteye sahip olan anti endomisyum IgA antikoru (anti-EMA) immunfloresans
yöntemi ile çalışılır
GSE prevalansı asemptomatik bireylerde antikor
taramalarının yaygınlaşmasıyla artma göstermektedir.
GSE klinik olarak, klasik, latent ve potansiyel
tip olarak 3 ayrı formda incelenebilir . Klasik tip kronik ishal ve karın ağrısı ile seyreder.
Latent tip asemptomatiktir, serum antikor
pozitifliğine rağmen normal ince barsak mukozası
mevcuttur. Potansiyel tip de asemptomatiktir,
serum antikor pozitifliği ve genetik uyumluluk
birlikte olabilir
GSE’nin laboratuvar tanısı en sık anti EMA, anti
AGA, anti AGG, anti retikülin IgA ve IgG ve anti
tTG ‘ın serumda tespitiyle yapılır

Asemptomatik seropozitif bireylere gastroduodenoskopi
yapılarak alınan ince barsak biyopsileri villüs
kaybı açısından histolojik olarak incelenmelidir.

Serumlarında anti EMA pozitif bulunan bireylerde
doğrulama testi olarak anti h-tTG, anti AGA
ve anti AGG de çalışılarak sensitivite artırılabilir.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=