diagnose
  Krup Tanı ve Tedavi
 

KRUP (Viral larengotrakeobronsit )tedavisinde kullanılan ilaçlar

Buhar tedavisi
o Soguk hava
o Sıcak buhar
o Nemlendirilmifl oksijen
• Kortikosteroid
o Dekzametazon
♦ Oral ( 0.15-0.6 mg/kg )
♦ intramüsküler ( 0.6 mg/kg )
♦ intravenöz
o Prednizolon (1-2 mg/kg)
o Nebulize budezonid (2-4 mg )

• Epinefrin
o Rasemik epinefrin ( %2.25’lik solusyondan
0.5 ml+ 3 ml serum fizyolojik )
o L-epinefrin ( 0.5ml/kg, sulandırılmadan, max. 5ml )
• Heliox


bir çalışma

Birinci gruba inhale bude-sonid (1 mg), ikinci gruba intra muskuler deksametazon (0.6 mg/kg) bir doz uygulanmıştır. Her iki grubun başlangıçta ve uygulamadan 15., 30., 60. ve 120. dakika sonrası krup skorları kaydedilmiştir.
Bulgular: Her iki grupta tedavi ile başlangıç skoruna göre 15., 30., 60. ve 120. dakika krup skorlarında düşme kaydedilmiştir. Gruplar arasında yaş, cins ve başlangıç krup skoru yönünden anlamlı farklılık saptanmaz iken başlangıç skoruna göre 15 dakika skorundaki farklılık Grup I'de (1.8 ± 0.9) Grup II'ye (1.2 ± 0.6) göre anlamlı olarak belirgin bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Krup sendromu tedavisinde inhale steroidlerin sistemik steroidler kadar etkili olduğu ve bu etkinin sistemik steroidlere göre daha hızlı başladığı düşünülmüştür.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=