diagnose
  ince barsak görüntüleme yöntemleri
 

ince barsak görüntüleme yöntemleri

Teknolojik gelişmelere karşın ince barsak hastalıklarının tanısında halen güçlükler yaşanmaktadır. Oral ya da rektal yolla yapılan endoskopik tetkiklerle ince barsağın sadece proksimal ya da distal uçları görülmekte diğer bölümlerin görülmesi teknolojik olarak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle radyolojik görünteleme yöntemlerinin ince barsak hastalıklarının tanısındaki önemi büyüktür. Bu amaçla ince barsak pasaj grafisi ve enteroklizis yaygın olarak kullanılmaktadir.
1978-79 yıllarında Herlinger tarafından modifiye edilerek günümüzde de kullanılan enteroklizis yöntemi ortaya çıkmıştır. Nazojejunal yolla baryum ve metilselüloz verilerek yapılan çift kontrastlı bu inceleme ince barsak hastalığı tanı- sında halen seçkin yöntem olarak kullanılmaktadır.
Konvansiyonel enteroklizis yönteminin uygulayıcı bağımlı olması ve pozisyon vermede güçlükler olması yanında lümen dışı patolojilerin görülememesi gibi dezavantajları vardır.Son yıllarda bilgisayarlı tomografi (BT) hem lümen içi hem lümen dışı patolojileri göstermedeki üstünlüğü nedeniyle ince barsak hastalıkları tanısında kullanılan birincil tanısal yöntem haline gelmiştir. Özellikle ince barsak tümöral lezyonların tanısında spiral BT enteroklizis kolay uygulanan iyi tolere edilen bir yöntem olarak başarı ile kullanılmaktadır.BTnin yumuşak doku rezolüsyonun düşük olması ve sadece aksiyel planda görüntüleme yapması dezavantajlarıdır.
MR enteroklizis, yeterli lümen genişliği sağlanıp uygun sekanslarla görüntüler elde edildiğinde ince barsak hastalıklarının tanısında etkin şekilde kullanılabilecek yeni bir yöntemdir.
Konvansiyonel enteroklizis yöntemi ile ince barsakların lümen genişliği ve fonksiyonu hakkında (genişlemesi, segmentlerin fiksasyonu, kısmi ya da tam tıkanıklığı) direkt bilgi edinilmekle birlikte, barsak duvarı ve çevre dokularla ilgili indirekt bilgiler elde edilmektedir. Bu nedenle ince barsakların değerlendirilmesinde enteroklizisin kesitsel görüntüleme yöntemleri (BT, MRG) ile birlikte kullanılması yeni bir adım olarak görülmektedir. Özellikle MR enteroklizisin ince barsak hastalıkları tanısında kullanılacak seçkin yöntem olabileceği görüşü yaygınlık kazanmaktadır

 
  Bugün 1 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=